Vlaanderen Industrie 4.0 is de motor achter de transitie naar een digitale, toekomstgerichte maakindustrie in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen aangesteld om deze transitieprioriteit vorm te geven, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, zoals de bedrijfsfederaties en onderzoeksinstellingen. Zo willen we de Vlaamse industrie op lange termijn behouden én versterken.

Visie 2050

Samen maken we de sprong naar industrie 4.0

Onvermoeibare cobots, minuscule sensoren en véél data... De integratie van digitale technieken maakt fabrieken intelligenter dan ooit. Deze nieuwe fase in industriële ontwikkeling, beter bekend als ‘industrie 4.0’, leidt tot efficiëntere productietechnieken, slimme producten en nieuwe businessmodellen. De Vlaamse overheid steunt bedrijven ten volle in deze transitie. Daarbij maken we gebruik van onze toppositie op het vlak van digitalisering, onze toonaangevende onderzoeksinstellingen en de vele performante bedrijven die industrie 4.0 al in de praktijk brengen.

Meer over Visie 2050