Kleinere series, steeds meer nieuwe producten, prijzen die onder druk staan, de vraag om ultra-korte doorlooptijden en een tekort aan gekwalificeerd personeel: uitdagingen waarmee de maakindustrie zich geconfronteerd ziet. Het antwoord: ‘Smart en Digital Factories’, slimme gedigitaliseerde fabrieken, die flexibel, veilig en grotendeels autonoom kunnen produceren.

In het ‘Smart and Digital Factory Application Lab’ stelt Sirris verschillende industrie 4.0-technologieën voor ter beschikking aan maakbedrijven. Op de site in Kortrijk ligt de focus op ondersteuning van de operatoren in een assemblagecontext. Aan de hand van experimenten en proefopstellingen kan je de haalbaarheid en inzetbaarheid van deze technologieën voor jouw specifieke uitdagingen evalueren onder begeleiding en met ondersteuning van onze experts.

https://www.sirris.be/nl/area-expertise/slimme-productie 

Contact

Contacteer ons via manie.conradie@sirris.be of bel naar +32 473 296 92 89

Adresgegevens

Smart & Digital Factory by Sirris in Kortrijk
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
België