LSEC is een Europees netwerk voor Cybersecurity, gegevensbescherming en informatieveiligheid. LSEC is de Digital Security Catalyst.

De vereniging brengt cybersecurityleveranciers en -integratoren, kenniscentra en eindgebruikers op regelmatige basis bij mekaar tijdens informatieve sessies, workshops, industriële samenwerking en innovatieve projecten. LSEC zorgt dat technologische innovaties en cybersecurity verbeteringen tot bij ondernemingen geraken, ondersteunt overheden en ondernemers bij de ontwikkeling van hun informatie- en communicatiebeveiliging en stelt onderzoekers in staat om beter in te spelen op de noden van de industrie, zodat fundamenteel onderzoek vertaald kan worden in duurzame oplossingen. LSEC heeft een diepe expertise in industriële toepassingen, security voor industriële controlesystemen, cybersecurity for robotics en beveiliging van cloud en IoT voor industrie. LSEC coördineert de 3IF activiteiten en de 3IF proeftuin Condition Based Maintenance, en cybersecurity for Connected Factories. Ze organiseert jaarlijks Industrial Automation Security (IAS) in Vlaanderen, met technische partners en experten. 

https://www.leadersinsecurity.org/

Contact

Contacteer ons via info@lsec.be of bel naar +32 16 32 85 41 

Adresgegevens

LSEC – Leaders In Security
Weldadigheidsstraat 14
3000 Leuven
België