["131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141","142","143","144","145","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158","159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174","175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","187","188","189","190","191","192","193","194","198","199","200","204","38","39","40","41","42","43","44","45","55","56","57","58","59","60","61","62","63"]
Bouwindustrialisatie
De cluster Bouwindustrialisatie, een innovatief bedrijfsnetwerk met steun van VLAIO, stimuleert samenwerking tussen (bouw)bedrijven om zo een industriële logica toe te passen op het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van gebouwen. Dat moet leiden tot minder faalkosten, betere technische prestaties en betere arbeidsomstandigheden. Als deelnemer kan je rekenen op de expertise en ervaring van een 50-tal andere bedrijven, kenniscentra en sectororganisaties, die de volledige waardeketen van een gebouw vertegenwoordigen. Belangrijke thema's zijn onder meer het gebruik van VR/AR-technologie, modulair bouwen en bouwen met prefabelementen.

Lozenberg 7
1932 Sint-Steven-Woluwe
België

Email: luc.francois@bbri.be
Tel: +32 2 655 77 11

Vlaams Instituut voor Logistiek, VIL
De supplychain van morgen is vraaggedreven, transparant en geïntegreerd. Het Vlaams Instituut voor Logistiek, een speerpuntcluster van de Vlaamse overheid met steun van VLAIO, wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren rond vier thema’s: digitalisering, duurzaamheid, Flanders’ gateways en omnichannel. VIL kan hiervoor rekenen op een netwerk van meer dan 500 leden, talrijke partners in binnen-en buitenland en een indrukwekkende logistieke database van bijna 7000 contacten. Daardoor is deze cluster interessant voor alle maakbedrijven die rechtstreeks of onrechtreeks met logistiek in aanraking komen.

Koninklijkelaan 76
2600 Berchem
België

Email: info@vil.be
Tel: +32 3 229 05 00

Flanders' FOOD
Flanders’ FOOD, een speerpuntcluster met steun van VLAIO, initieert projecten rond digitalisering en industrie 4.0 tussen onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven, over subsectoren heen en tijdens alle stappen van de waardeketen. De cluster, door de Europese Commissie erkend als Digital Innovation Hub, is betrokken bij tal van onderzoeksprojecten en activiteiten rond industrie 4.0-technologie en is samen met ILVO de initiatiefnemer van de industrie 4.0-proeftuin 'Living Lab 4.0 Agrofood'. Hier leren agrovoedingsbedrijven hoe ze in-line sensoren in hun productie kunnen integreren en hoe ze vervolgens de verzamelde data kunnen inzetten om productieparameters te optimaliseren. Flanders’ FOOD is eveneens partner in de industrie 4.0 proeftuin AR/VR support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici. Hierbij wordt nagegaan hoe augmented en mixed reality technieken operatoren kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Daarnaast is Flanders’ FOOD ook de initiatiefnemer en coördinator van het Smart Specialisation Partnership ‘Smart Sensors 4 Agri-food’. Samen met clusters en kennisinstellingen uit veertien andere regio’s wil Flanders’ FOOD de agrovoedingsbedrijven in Europa stimuleren om de sprong te maken richting industrie 4.0, en dit met een focus op kmo's. De strategie en roadmap van het partnership wordt uitgewerkt en uitgerold onder andere via twee lopende Europese projecten: Connsensys (COSME – ESCP-S3) en S3FOOD (Innosup).

Wetenschapsstraat 14A
1040 Brussel
België

Email: inge.arents@flandersfood.com
Tel: +32 472 85 11 00

Blauwe Cluster
Industrie 4.0-technologieën en concepten dragen ertoe bij dat we de gunstige ligging van de Noordzee kunnen benutten om een sterke, competitieve en duurzame ‘blauwe’ economie uit te bouwen in Vlaanderen. Deze speertpuntcluster, met steun van VLAIO, ondersteunt bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteem-benadering die rekening houdt met zowel de ecologische als economische samenhang van de activiteiten. Daarnaast omarmt de Blauwe Cluster de mogelijkheden van industrie 4.0, onder meer op het vlak van digitalisering en slimme netwerken.

Incubatiecentrum GreenBridge
Wetenschapspark 1
8400 Oostende
België

Email: info@blauwecluster.be
Tel: +32 59 26 75 15

Catalisti
Catalisti is de speerpuntcluster van de Vlaamse Overheid voor de chemische en de kunststofindustrie. Catalisti ondersteunt innovatie om de competitiviteit van de aangesloten bedrijven te verhogen, hun internationale reikwijdte te versterken en de sector duurzamer te maken. De cluster helpt bedrijven bij het identificeren van opportuniteiten, biedt toegang tot expertise en middelen en faciliteert (internationale) samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra. Op het vlak van industrie 4.0 is Catalisti onder meer de initiatiefnemer van de proeftuin ‘Opleiden 4.0’, waar chemie- en kunststofbedrijven in contact komen met digitale technieken voor het opleiden en bijscholen van medewerkers.

Havenhuis Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerp
België

Email: jvanwalsem@catalisti.be
Tel: +32 497 73 11 75