["131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141","142","143","144","145","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158","159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174","175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","187","188","189","190","191","192","193","194","198","199","200","204","232","38","39","40","41","42","43","44","45","55","56","57","58","59","60","61","62","63"]
Smart Buildings in Use

Gebouwen worden alsmaar complexer om te onderhouden en te beheren. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in te lossen, en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. Het gaat onder meer om performante software, de integratie van sensoren, Internet of Things (IoT) en nieuwe business modellen (DBFM, digitale servitisatie, …). De door VLAIO gesteunde cluster Smart Buildings in Use ondersteunt aannemers, gebouwbeheerders, technologieaanbieders en materialenfabrikanten in deze digitale shift door samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.

Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe
België

Email: rdc@bbri.be (Ruben Decuypere)
Tel: +32 2 716 42 11

IoT Value Chain/The Beacon

Dit innovatieve bedrijfsnetwerk, dat opereert vanuit de Antwerpse technologiehub The Beacon, is hét ecosysteem voor bedrijven die met behulp van Internet of Things (IoT) en artificiële intelligentie (AI) toepassingen ontwikkelen voor smart cities. Leden van de community beschikken over een netwerk dat de volledige IoT/AI-waardeketen omvat. Deze bedrijven leren elkaar kennen dankzij het begeleidende kader, met onder andere pitches en partnermatchings, en werken samen aan smart city-oplossingen voor de (semi)publieke en private sector. Daarnaast organiseert het netwerk geregeld workshops en infosessies, onder meer rond IoT, AI, cybersecurity, blockchain en andere belangrijke trends.

Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen
België

Email: ingrid.reynaert@agoria.be
Tel: +32 479 31 96 51

Space 4.0

Om succesvol te zijn in de Vlaamse ruimtevaartsector is een brede en strategische samenwerking cruciaal, zowel binnen de ruimtevaart als met andere sectoren. Door Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen rond de ontwikkeling van nieuwe producten, technieken en diensten, wil Space 4.0 een antwoord formuleren op de uitdagingen die ontstaan binnen een snel veranderde sector.

Technologielaan 9
3001 Leuven
België

Email: ibncoordinator@vri.vlaanderen
Tel: +32 477 22 88 67

Smart Cities Vlaanderen - IoT4Society

Smart Cities Vlaanderen - IoT4Society is het ecosysteem voor bedrijven die innovatieve producten en diensten op de markt brengen met een wereldwijd potentieel in smart city-toepassingen. In de context van het snel evoluerend en sterk versnipperd smart city-landschap brengt dit innovatieve bedrijfsnetwerk bedrijven, kennisinstellingen, burgers en overheden samen om expertise en kennis te delen. De cluster stimuleert alle actoren om meer en beter samen te werken, om collectief nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen die beantwoorden aan de noden van de eindklant en bijdragen aan smart cities.

Corda INCubator
Kempische Steenweg 311 bus 1.02
3500 Hasselt
België

Email: info@smartcities.vlaanderen
Tel: +32 475 84 68 11

Flemish Aerospace Group

Het innovatieve bedrijfsnetwerk Flemish Aerospace Group (FLAG) definieert het technologische en industriële kader binnen de luchtvaartindustrie, zet samenwerkingsprojecten op en verzekert marktrelevantie voor de aangesloten bedrijven. FLAG wijst de weg in de boeiende markt van de luchtvaart en brengt je in contact met alle mogelijke partners. Op het vlak van industrie 4.0 is FLAG onder meer betrokken bij projecten rond 3D-printing en nieuwe opleidingsvormen in de vliegtuigindustrie.

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
België

Email: kris.vanderplas@flag.be
Tel: +32 497 47 74 95