["166","167","176","178","181","43","59","62","63"]
Expertisecentrum voor industriële automatisering Kortrijk, XiaK (UGent)
XiaK is het expertisecentrum voor industriële automatisering in Kortrijk. Als onderdeel van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent bundelt XiaK een uitgebreide en toegepaste kennis binnen de voornaamste domeinen van de industriële automatisering. Xiak ondersteunt de Vlaamse industrie in verschillende automatiseringstopics, zoals tracking & tracing, industriële communicatie en industriële software systemen. De laatste jaren is XiaK bijzonder actief op het vlak van industriële security. Het expertisecentrum is betrokken bij de industrie 4.0-proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiliging voor industrie 4.0’.

Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
België

Email: johannes.cottyn@ugent.be
Tel: +32 476 51 90 70

Security & Privacy (Howest)
De onderzoeksgroep Security & Privacy van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) is ontstaan vanuit het opleidingstraject ‘Computer & Cyber Crime Professional’, destijds het eerste in haar soort in Vlaanderen. De groep heeft een ruime ervaring met praktisch onderzoek, dienstverlening aan bedrijven en het organiseren van opleidingen binnen het cybersecuritydomein. Sinds 2015 is industriële security een belangrijke onderzoeksfocus. Logisch, aangezien met overgang naar industrie 4.0 het risico op cybercriminaliteit toeneemt. Voor maakbedrijven met vragen rond cyberveiligheid en de Europese regelgeving ter zake is dit een waardevol aanspreekpunt. De onderzoeksgroep is bovendien de initiatiefnemer van de industrie 4.0-proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiliging voor industrie 4.0’.

HOWEST Brugge – Campus Rijselstraat, Rijselstraat 5
8200 Sint-Michiels Brugge
België

Email: kurt.callewaert@howest.be
Tel: +32 473 34 04 65

DAE-Research (Howest)
De onderzoeksgroep DAE-Research (Digital Arts & Entertainment) van Howest vertaalt gametechnologie naar oplossingen voor bedrijven in diverse sectoren, zoals de bouwsector en de industrie. Virtual en augmented reality laten bijvoorbeeld toe om operatoren op te leiden of bouwprojecten en producten tot in de kleinste details te visualiseren. Vanuit die expertise is het XR-lab van DAE-Research ook betrokken bij de industrie 4.0-proeftuinen 'ConstructionSiteVision' en 'AR/MR voor labo- en procesomgevingen'.

Botenkopersstraat 2
8500 Kortrijk
België

Email: steven.van.luchene@howest.be
Tel: +32 (0) 56 23 43 60  

Smart & Digital Factory by Sirris
"Kleinere series, steeds meer nieuwe producten, prijzen die onder druk staan, de vraag om ultra-korte doorlooptijden en een tekort aan gekwalificeerd personeel: uitdagingen waarmee de maakindustrie zich geconfronteerd ziet. Het antwoord: ‘Smart en Digital Factories’, slimme gedigitaliseerde fabrieken, die flexibel, veilig en grotendeels autonoom kunnen produceren.  In het ‘Smart and Digital Factory Application Lab’ stelt Sirris verschillende industrie 4.0-technologieën voor ter beschikking aan maakbedrijven. Op de site in Kortrijk ligt de focus op ondersteuning van de operatoren in een assemblagecontext. Aan de hand van experimenten en proefopstellingen kan je de haalbaarheid en inzetbaarheid van deze technologieën voor jouw specifieke uitdagingen evalueren onder begeleiding en met ondersteuning van onze experts."

Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
België

Email: manie.conradie@sirris.be
Tel:+32 473 296 92 89    

M-Group (KU Leuven Campus Brugge)
M-Group van KU Leuven Campus Brugge komt tegemoet aan de stijgende vraag naar innovatief en praktijkgericht onderzoek op het vlak van geconnecteerde mechatronische systemen binnen de evolutie naar industrie 4.0. Dit gebeurt in samenspraak met de industrie via fundamenteel onderzoek, korte consultancy-opdrachten en langer lopende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De onderzoeksgroep focust op zes pijlers: machinesystemen; lichtgewicht structuren en lijmprocessen; betrouwbare hardware; betrouwbare software; sensoren, sensornetwerken en sensordatafusie voor IoT; en ten slotte onbemande voertuigen (drones), blauwe energie en waterstofsystemen. Hierbij maakt M-Group gebruik van de infrastructuur in twee lokale innovatielabs, The Ultimate Machine en The Ultimate Factory, waar de industriële uitdagingen benaderd worden volgens een holistische mechatronische visie. Verder is M-Group de drijvende kracht achter de industrie 4.0-proeftuin 'Machine Upgrading 4.0'. Hierin ontdek je hoe je oude machines snel en goedkoop klaar maakt voor de digitale revolutie door geconnecteerde technologieën toe te voegen.

Spoorwegstraat 12
8200 Brugge
België

Email: dries.vanoost@kuleuven.be
Tel: +32 50 66 48 00