["131","139","147","152","157","175","177","179","185","38","42","44"]
EUKA
Het inzetten van drones voor de meest uiteenlopende toepassingen is een van de aspecten van industrie 4.0. Dronecluster EUKA, een door VLAIO gesteund innovatief bedrijfsnetwerk, helpt deze nieuwe drone-economie versnellen, verbreden en verdiepen door bedrijven en organisaties (van technologieaanbieders tot eindgebruikers) met elkaar te verbinden en maximaal te ondersteunen. EUKA is actief in verschillende industrie 4,0-proeftuinen, waaronder 'Smart Connectivity' en 'Drones in de bouw en landbouw'.

Lichtenberglaan 1090 Bus 102
3800 Sint-Truiden
België

Email: mark.vanlook@droneport.eu
Tel: +32 495 58 71 65

Smart Cities Vlaanderen - IoT4Society
Smart Cities Vlaanderen - IoT4Society is het ecosysteem voor bedrijven die innovatieve producten en diensten op de markt brengen met een wereldwijd potentieel in smart city-toepassingen. In de context van het snel evoluerend en sterk versnipperd smart city-landschap brengt dit innovatieve bedrijfsnetwerk bedrijven, kennisinstellingen, burgers en overheden samen om expertise en kennis te delen. De cluster stimuleert alle actoren om meer en beter samen te werken, om collectief nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen die beantwoorden aan de noden van de eindklant en bijdragen aan smart cities.

Corda INCubator
Kempische Steenweg 311 bus 1.02
3500 Hasselt
België

Email: info@smartcities.vlaanderen
Tel: +32 475 84 68 11

ProductionS (Flanders Make)
Het gebruik van AGV's en cobots en nieuwe digitale technologieën, zoals augmented en virtual reality, bieden een enorm potentieel voor productieomgevingen. In het kernlabo ProductionS van Flanders Make ontdek je hoe je deze veelbelovende technologieën inzet in functie van jouw bedrijf. Ook demo's ter plaatse, onder andere van de industrie 4.0-proeftuin 'Collaboratieve werkcel 4.0', zijn mogelijk dankzij het Mobile Make Lab.

Oude Diestersebaan 133
3920 Lommel
België

Email: maarten.witters@flandersmake.be of info.productions@flandersmake.be 
Tel: +32 11 790 590

Core labo DecisionS (Flanders Make)
Het kernlabo DecisionS van Flanders Make helpt bedrijven met onderzoek naar technologieën voor sensoren, conditiemonitoring en besluitvorming op basis van algoritmes voor artificiële intelligentie. Dat leidt tot innovatieve toepassingen op het vlak van zelflerende controlesystemen, waardoor de prestaties van machines bij gelijkaardige taken telkens verbeteren. Dit kernlabo is ook betrokken bij de industrie 4.0-proeftuin 'Smart Maintenance', waarbij machine learning ingezet wordt om het onderhoud van productiemachines te optimaliseren.

Oude Diestersebaan 133
3920 Lommel
België

Email: wouter.denijs@flandersmake.be
Tel: +32 495 24 03 89

4.0 made real by Sirris in Hasselt
Voor productielijnen die steeds sneller, nauwkeuriger, efficiënter en betrouwbaarder moeten zijn, is digitaliseren een noodzaak. Het antwoord: industrie 4.0. In de praktijk blijkt de implementatie ervan niet zo evident. Daarom bouwt Sirris zelf zijn pilootfabriek van de toekomst en test er de haalbaarheid van innovatieve 4.0-technologieën en hun industriële toepassing, zodat het bedrijven advies en ondersteuning kan verstrekken bij de implementatie van 4.0-technologieën. In de‘4.0 made real pilot factory’ stelt Sirris verschillende industrie 4.0-technologieën ter beschikking aan maakbedrijven. Op de site in Hasselt ligt de focus op geconnecteerde machines, transparante werkvloer, e-ID, data architectuur, geïntegreerde kwaliteitscontrole, machining 4.0, operatorondersteuning, nieuwe productietechnologieën. Bedrijven kunnen de haalbaarheid en inzetbaarheid van deze technologieën evalueren onder begeleiding en met ondersteuning van experts en infrastructuur in additive manufacturing, precisie, flexibele automatisatie, digitale productie, data innovation, software engineering, security, IoT, blockchain, …

Wetenschapspark 3/9
3590 Diepenbeek
België

Email: jan.kempeneers@sirris.be
Tel: +32 498 91 93 07