["149","154","160","163","166","167","168","174","176","178","181"]
Smart Health and Work (imec-SMIT-VUB)
Smart Health and Work is een afdeling binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB rond studies naar media, innovatie en technologie. Ze doet onderzoek naar de impact van nieuwe technologieën op het werk in fabrieken. Er gaat onder meer aandacht naar de interactie tussen menselijke operatoren, exoskeletons en collaboratieve robots (cobots), onder meer via de industrie 4.0-proeftuin 'Collaboratieve werkcel 4.0'.

Pleinlaan 9
1050 Brussel
België

Email: an.jacobs@vub.be
Tel: +32 486 45 19 54

Data & AI competence Lab by Sirris in Brussel
Het Data and Artificial Intelligence Competence Lab van Sirris (EluciDATA Lab) bundelt de expertise van Sirris op het gebied van geavanceerde gegevensverwerking en artificiële intelligentie (AI). De missie van het lab bestaat uit het stimuleren van data-innovatie en de algemene aanvaarding van AI in de Belgische technologische industrie.

Reyerslaan 80
1030 Brussel
België

Email: elena.tsiporkova@sirris.be
 

B-PHOT (VUB)
B-PHOT, het fotonicateam van de Vrije Universiteit Brussel, houdt zich bezig met fundamenteel, toegepast en industrieel onderzoek rond de technologie van het licht. Hiervoor heeft B-PHOT een volledige pilootlijn opgezet voor het ontwerp, de fabricage (prototypering), metrologie en massareplicatie van vrije-vorm optische componenten in polymeren en glas. Vrije-vormoptiek (optische componenten zonder translatie- of rotatiesymmetrie) maakt baanbrekende beeldvorming en innovatieve lichtcollectiefunctionaliteiten mogelijk. Daarnaast is B-PHOT actief in het domein van optische vezel-gebaseerde slimme sensoren. Met de recente opschaling en uitbreiding van zijn pilootlijn heeft B-PHOT een zeer geavanceerd en uniek technologieplatform, maar ook een sterke nood aan verregaande digitalisering om de efficiëntie en transparantie ervan te optimaliseren. Als maakbedrijf kan je bij B-PHOT gaan kijken hoe een MES-systeem (Manufacturing Execution System) werd geïmplementeerd in het kader van de industrie 4.0-proeftuin 'MES4SME'. Daarnaast kan je er terecht met al je innovatievragen rond fotonica, ultra-hoge-precisie- en geavanceerde fabricage.

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Email: juren.van.erps@vub.be
Tel: +32 497 80 07 94

Cyber Security Coalition vzw
De Cyber Security Coalition heeft als missie de Belgische cyberveiligheid weerbaarder te maken door een sterk nationaal ecosysteem voor cyberbeveiliging uit te bouwen. Dit is mogelijk door de vaardigheden en expertise van de academische wereld, bedrijven en de overheid samen te brengen in een op vertrouwen gebaseerd platform dat zich focust op het bevorderen van informatie-uitwisseling, operationele samenwerking, het formuleren van aanbevelingen voor efficiëntere beleidslijnen en richtlijnen, en ten slotte het uitvoeren van gezamenlijke bewustmakingscampagnes voor organisaties. De Cyber Security Coalition is betrokken bij de industrie 4.0-proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiligingen voor industrie 4.0’.

Stuiverstraat 8
1000 Brussel
België

Email: info@cybersecuritycoalition.be
Tel: +32 478 78 96 07

Expertisecentrum voor industriële automatisering Kortrijk, XiaK (UGent)
XiaK is het expertisecentrum voor industriële automatisering in Kortrijk. Als onderdeel van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent bundelt XiaK een uitgebreide en toegepaste kennis binnen de voornaamste domeinen van de industriële automatisering. Xiak ondersteunt de Vlaamse industrie in verschillende automatiseringstopics, zoals tracking & tracing, industriële communicatie en industriële software systemen. De laatste jaren is XiaK bijzonder actief op het vlak van industriële security. Het expertisecentrum is betrokken bij de industrie 4.0-proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiliging voor industrie 4.0’.

Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
België

Email: johannes.cottyn@ugent.be
Tel: +32 476 51 90 70