["149","151","154","160","163","168","169","171","174","180","188","189","190","191","192","193"]
Energiemanagement in KMO en industrie (AP Hogeschool)
Innovaties in energieproductie, hernieuwbare energie, slimme energienetten, big-dataverwerking en smart energy management zijn een greep uit de expertise die het expertisecentrum Energiemanagement in KMO en industrie van AP Hogeschool in huis heeft. Vanuit een praktijkgerichte insteek gaan de experten van het kenniscentrum aan de slag met energievraagstukken. Door met beide voeten in het beroepsveld te staan, hebben ze een enorme praktijkervaring en blijven ze op de hoogte van recente evoluties, zoals de ontwikkelingen op het vlak van smart energy en smart grids. Met hun gespecialiseerde kennis en praktische vaardigheden zijn de energie-experts van AP Hogeschool de aangewezen partners om bedrijven te helpen een groener energiebeleid te voeren. Maar ook de eigen campus is uitgerust met gloednieuwe labo’s en installaties en beschikt er onder meer over een didactisch zonnepark met alle mogelijke vormen van energie-opslag en een gespecialiseerd KNX-opleidingscentrum.

Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
België

Email: sanne.hendrickx@ap.be
Tel: +32 494 16 00 11

Data Driven Strategies (AP Hogeschool)
Het expertisecentrum Data Driven Strategies van AP Hogeschool helpt kmo’s evolueren tot data-gedreven organisaties. Datagedreven strategisch te werk gaan is het uitzetten van strategieën, het vaststellen van verbeterpunten en het nemen van beslissingen op basis van data. Veel Vlaamse bedrijven benutten de data waarover ze beschikken niet optimaal. Het expertisecentrum begeleidt bedrijven stap voor stap bij dit veranderingsproces.

Meistraat 5
2000 Antwerpen
België

Email: wannes.heirman@ap.be
Tel: +32 496 26 36 54  

Immersive Lab (AP Hogeschool)
Het Immersive Lab van AP Hogeschool Antwerpen is een expertisecentrum dat alle lopende onderzoeken, verworven kennis en technologie rond immersieve media (virtual, augmented en mixed reality, omnidirectionele video en hologram) centraliseert en ter beschikking stelt van studenten, onderzoekers, bedrijven en non-profitorganisaties. Het lab focust op de creatie van kwaliteitsvolle content voor commerciële, educatieve, culturele en wetenschappelijke toepassingen door het opzetten van geïntegreerd, praktijkgericht onderzoek, het ontwikkelen van tools waarmee producenten aan de slag kunnen en het organiseren van gebruikerstesten, workshops, lezingen en demonstraties

Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
België

Email: kristof.timmerman@ap.be
Tel: +32 476 60 15 27

Smart Robotics (AP Hogeschool)
De onderzoeksgroep Smart Robotics van de AP Hogeschool ondersteunt bedrijven met projecten op het vlak van robotica en positionering. Recente onderzoekstopics zijn onder andere het gebruik van AGV’s in de voedingsindustrie, AI-gebaseerde routeplanners voor de scheepvaart en de positionering van AGV’s aan de hand van barcodes.

Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
België

Email: sanne.hendrickx@ap.be
Tel: +32 494 16 00 11

Expertisecentrum Duurzame Chemie (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
Het expertisecentrum Duurzame Chemie van de Karel de Grote Hogeschool is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening op het vlak van duurzame chemicaliën en productieprocessen. Het richt zich op de valorisatie van bij voorkeur hernieuwbare rest- en nevenstromen en op de ‘vergroening’ van chemische processen. Daarnaast biedt het expertisecentrum bedrijven de mogelijkheid om via AI-gebaseerde software hun processen/producten te optimaliseren.

Salesianenlaan 90
2660 Hoboken
België

Email: jeroen.geuens@kdg.be
Tel: +32 472 23 79 72