["148","149","155","161","164","165","170","172","173","174","182","184"]
Wearable Health Solutions (imec)
In productieomgevingen waar operatoren en machines steeds nauwer samenwerken, is aandacht voor het menselijke aspect cruciaal. Met behulp van wearables en sensoren brengt de imec-onderzoeksgroep Wearable Health Solutions de fysieke en mentale belasting van operatoren in kaart. Via deze onderzoeksgroep, die ook betrokken is bij de industrie 4.0-proeftuin 'Collaboratieve werkcel 4.0', krijg je als bedrijf toegang tot technologische én klinische knowhow op dit terrein, inclusief het bouwen van prototypes.

Kapeldreef 75
3001 Leuven
België

Email: walter.deraedt@imec.be

Smart Health and Work (imec-SMIT-VUB)
Smart Health and Work is een afdeling binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB rond studies naar media, innovatie en technologie. Ze doet onderzoek naar de impact van nieuwe technologieën op het werk in fabrieken. Er gaat onder meer aandacht naar de interactie tussen menselijke operatoren, exoskeletons en collaboratieve robots (cobots), onder meer via de industrie 4.0-proeftuin 'Collaboratieve werkcel 4.0'.

Pleinlaan 9
1050 Brussel
België

Email: an.jacobs@vub.be
Tel: +32 486 45 19 54

Smart & Digital Factory by Sirris in Leuven
Kleinere series, steeds meer nieuwe producten, prijzen die onder druk staan, vraag naar ultra-korte doorlooptijden en een tekort aan gekwalificeerd personeel: uitdagingen waarmee de maakindustrie zich geconfronteerd ziet. Het antwoord: ‘Smart en Digital Factories’,slimme gedigitaliseerde fabrieken, die flexibel, veilig en grotendeels autonoom kunnen produceren. In het ‘Smart and Digital Factory Application Lab’ stelt Sirris verschillende industrie 4.0-technologieën ter beschikking aan maakbedrijven. Op de site van Leuven ligt de focus op robotisatie van omvormende productieprocessen (plaatbewerking, composietproductie, …). Aan de hand van experimenten en proefopstellingen kan je de haalbaarheid en inzetbaarheid van deze technologieën voor jouw specifieke uitdagingen evalueren onder begeleiding en met ondersteuning van onze experts.

Gaston Geenslaan 8
3001 Leuven
België

Email: sven.detroy@sirris.be
Tel: +32 498 91 93 03

3IF.be
3IF.be, een samenwerking tussen LSEC en Sirris met steun van de Vlaamse overheid, helpt maakbedrijven bij hun digitale transformatie en omschakeling naar industrie 4.0. Via de 3IF.be-proeftuin kan je voor jouw productiebedrijf een laagdrempelige proof of concept laten maken met mobiele sensoren, analysetools en visualisatie. Verder organiseert 3IF.be jaarlijks een industrie 4.0-training van zes dagen. 3IF.be is door de Europese Commissie erkend als Digitial Innovation Hub.

Weldadigheidsstraat 14
3000 Leuven
België

Email: digitaliseermij@3if.be
Tel: +32 16 32 85 41

    

LSEC – Leaders In Security
LSEC is een Europees netwerk voor Cybersecurity, gegevensbescherming en informatieveiligheid. LSEC is de Digital Security Catalyst. De vereniging brengt cybersecurityleveranciers en -integratoren, kenniscentra en eindgebruikers op regelmatige basis bij mekaar tijdens informatieve sessies, workshops, industriële samenwerking en innovatieve projecten. LSEC zorgt dat technologische innovaties en cybersecurity verbeteringen tot bij ondernemingen geraken, ondersteunt overheden en ondernemers bij de ontwikkeling van hun informatie- en communicatiebeveiliging en stelt onderzoekers in staat om beter in te spelen op de noden van de industrie, zodat fundamenteel onderzoek vertaald kan worden in duurzame oplossingen. LSEC heeft een diepe expertise in industriële toepassingen, security voor industriële controlesystemen, cybersecurity for robotics en beveiliging van cloud en IoT voor industrie. LSEC coördineert de 3IF activiteiten en de 3IF proeftuin Condition Based Maintenance, en cybersecurity for Connected Factories. Ze organiseert jaarlijks Industrial Automation Security (IAS) in Vlaanderen, met technische partners en experten.

Weldadigheidsstraat 14
3000 Leuven
België

Email: info@lsec.be
Tel: +32 16 32 85 41