["137","140","142","143","145","149","151","169","171","174","190","191","193"]
IoT Value Chain/The Beacon
Dit innovatieve bedrijfsnetwerk, dat opereert vanuit de Antwerpse technologiehub The Beacon, is hét ecosysteem voor bedrijven die met behulp van Internet of Things (IoT) en artificiële intelligentie (AI) toepassingen ontwikkelen voor smart cities. Leden van de community beschikken over een netwerk dat de volledige IoT/AI-waardeketen omvat. Deze bedrijven leren elkaar kennen dankzij het begeleidende kader, met onder andere pitches en partnermatchings, en werken samen aan smart city-oplossingen voor de (semi)publieke en private sector. Daarnaast organiseert het netwerk geregeld workshops en infosessies, onder meer rond IoT, AI, cybersecurity, blockchain en andere belangrijke trends.

Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen
België

Email: ingrid.reynaert@agoria.be
Tel: +32 479 31 96 51

Flemish Aerospace Group
Het innovatieve bedrijfsnetwerk Flemish Aerospace Group (FLAG) definieert het technologische en industriële kader binnen de luchtvaartindustrie, zet samenwerkingsprojecten op en verzekert marktrelevantie voor de aangesloten bedrijven. FLAG wijst de weg in de boeiende markt van de luchtvaart en brengt je in contact met alle mogelijke partners. Op het vlak van industrie 4.0 is FLAG onder meer betrokken bij projecten rond 3D-printing en nieuwe opleidingsvormen in de vliegtuigindustrie.

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
België

Email: kris.vanderplas@flag.be
Tel: +32 497 47 74 95

Vlaams Instituut voor Logistiek, VIL
De supplychain van morgen is vraaggedreven, transparant en geïntegreerd. Het Vlaams Instituut voor Logistiek, een speerpuntcluster van de Vlaamse overheid met steun van VLAIO, wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren rond vier thema’s: digitalisering, duurzaamheid, Flanders’ gateways en omnichannel. VIL kan hiervoor rekenen op een netwerk van meer dan 500 leden, talrijke partners in binnen-en buitenland en een indrukwekkende logistieke database van bijna 7000 contacten. Daardoor is deze cluster interessant voor alle maakbedrijven die rechtstreeks of onrechtreeks met logistiek in aanraking komen.

Koninklijkelaan 76
2600 Berchem
België

Email: info@vil.be
Tel: +32 3 229 05 00

Flanders' FOOD
Flanders’ FOOD, een speerpuntcluster met steun van VLAIO, initieert projecten rond digitalisering en industrie 4.0 tussen onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven, over subsectoren heen en tijdens alle stappen van de waardeketen. De cluster, door de Europese Commissie erkend als Digital Innovation Hub, is betrokken bij tal van onderzoeksprojecten en activiteiten rond industrie 4.0-technologie en is samen met ILVO de initiatiefnemer van de industrie 4.0-proeftuin 'Living Lab 4.0 Agrofood'. Hier leren agrovoedingsbedrijven hoe ze in-line sensoren in hun productie kunnen integreren en hoe ze vervolgens de verzamelde data kunnen inzetten om productieparameters te optimaliseren. Flanders’ FOOD is eveneens partner in de industrie 4.0 proeftuin AR/VR support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici. Hierbij wordt nagegaan hoe augmented en mixed reality technieken operatoren kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Daarnaast is Flanders’ FOOD ook de initiatiefnemer en coördinator van het Smart Specialisation Partnership ‘Smart Sensors 4 Agri-food’. Samen met clusters en kennisinstellingen uit veertien andere regio’s wil Flanders’ FOOD de agrovoedingsbedrijven in Europa stimuleren om de sprong te maken richting industrie 4.0, en dit met een focus op kmo's. De strategie en roadmap van het partnership wordt uitgewerkt en uitgerold onder andere via twee lopende Europese projecten: Connsensys (COSME – ESCP-S3) en S3FOOD (Innosup).

Wetenschapsstraat 14A
1040 Brussel
België

Email: inge.arents@flandersfood.com
Tel: +32 472 85 11 00

Catalisti
Catalisti is de speerpuntcluster van de Vlaamse Overheid voor de chemische en de kunststofindustrie. Catalisti ondersteunt innovatie om de competitiviteit van de aangesloten bedrijven te verhogen, hun internationale reikwijdte te versterken en de sector duurzamer te maken. De cluster helpt bedrijven bij het identificeren van opportuniteiten, biedt toegang tot expertise en middelen en faciliteert (internationale) samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra. Op het vlak van industrie 4.0 is Catalisti onder meer de initiatiefnemer van de proeftuin ‘Opleiden 4.0’, waar chemie- en kunststofbedrijven in contact komen met digitale technieken voor het opleiden en bijscholen van medewerkers.

Havenhuis Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerp
België

Email: jvanwalsem@catalisti.be
Tel: +32 497 73 11 75