• Visie 2050

  Vlaanderen wil tegen 2050 een regio zijn die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt. Industrie 4.0 vormt een cruciaal onderdeel van deze visie.

 • Startnota transitie Industrie 4.0

  Deze nota, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 februari 2017, geeft meer uitleg bij het begrip industrie 4.0 en behandelt de concrete invulling van deze transitie binnen het Vlaamse beleid.

 • Brochure ‘Proef van industrie 4.0’

  Hierin stellen alle industrie 4.0-proeftuinen in Vlaanderen hun aanbod voor. Must read voor maakbedrijven met innovatiedrang!

 • Onderzoek industrie 4.0 in België

  Flanders Make en PWC deden in 2017 een onderzoek bij 30 leidende maakbedrijven in België om hun huidige maturiteitsniveau op het vlak van industrie 4.0 te evalueren. Het gaat om een pioniersstudie over dit thema in België.

 • Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt

  Voor elke job die in de toekomst verloren gaat ten gevolge van de digitalisering, komen er 3,7 nieuwe in de plaats. Technologiefederatie Agoria bracht samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Forem en Actiris voor het eerst de grote trends op de arbeidsmarkt tot 2030 in kaart.

 • Actieplan Digitalisering (SERV)

  In de zomer van 2018 formuleerden de sociale partners, in aanvulling op de eerdere start- en visienota van de SERV, een hele reeks aanbevelingen en acties om samen met de Vlaamse Regering en andere actoren de overgang naar een digitale samenleving aan te pakken.