• Vlaanderen Industrie 4.0: jaarverslag 2019

  In 2019 werden er door de Vlaamse Overheid tal van initiatieven genomen om de omschakeling naar industrie 4.0 te bevorderen. Het jaarverslag van 2019 bundelt de belangrijkste acties.

 • Industry 4.0 after the hype. Where do we stand today?

  Na de uitvoerige enquête uit 2017, in samenwerking met PwC, naam Flanders Make in september 2019 opnieuw een enquête af bij Vlaamse maakbedrijven. Dit rapport onthult de belangwekkende resultaten.

 • Industrie 4.0 onder de loep in vijf sectoren

  Om een beeld te krijgen van de impact van industrie 4.0 op de Vlaamse maakindustrie ging de Stichting Innovatie & Arbeid in 2019 in vijf sectoren na hoe de digitale transformatie zich er manifesteert. Namelijk de metaalindustrie, de confectie, de grafische wereld, de meubelsector en de voedingsindustrie. Dit lijvige rapport behandelt niet alleen technologische ontwikkelingen, maar ook de impact op businessmodellen en sociale innovatie.

 • Unleashing the potential of Additive Manufacturing (AM) in Belgian industry

  Additive Manufacturing – 3D-printen op industriële schaal — zal volgens experts de komende jaren ongetwijfeld een disruptieve impact hebben op de maakindustrie. In dit rapport, een samenwerking tussen PwC en Agoria, bekijkt niet alleen de huidige stand van zaken in ons land, maar vooral het enorme potentieel voor de maakindustrie in België. 

 • Onderzoek industrie 4.0 in België

  Flanders Make en PWC deden in 2017 een onderzoek bij 30 leidende maakbedrijven in België om hun huidige maturiteitsniveau op het vlak van industrie 4.0 te evalueren. Het gaat om een pioniersstudie over dit thema in België.

 • Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt

  Voor elke job die in de toekomst verloren gaat ten gevolge van de digitalisering, komen er 3,7 nieuwe in de plaats. Technologiefederatie Agoria bracht samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Forem en Actiris voor het eerst de grote trends op de arbeidsmarkt tot 2030 in kaart.

 • Actieplan Digitalisering (SERV)

  In de zomer van 2018 formuleerden de sociale partners, in aanvulling op de eerdere start- en visienota van de SERV, een hele reeks aanbevelingen en acties om samen met de Vlaamse Regering en andere actoren de overgang naar een digitale samenleving aan te pakken.

 • Brochure ‘Proef van industrie 4.0’

  Hierin stellen alle industrie 4.0-proeftuinen in Vlaanderen hun aanbod voor. Must read voor maakbedrijven met innovatiedrang!

 • Startnota transitie Industrie 4.0

  Deze nota, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 februari 2017, geeft meer uitleg bij het begrip industrie 4.0 en behandelt de concrete invulling van deze transitie binnen het Vlaamse beleid.

 • Visie 2050

  Vlaanderen wil tegen 2050 een regio zijn die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt. Industrie 4.0 vormt een cruciaal onderdeel van deze visie.