In 5 actielijnen naar industrie 4.0

Het Vlaamse transitiebeleid voor industrie 4.0 ontwikkelt zich rond vijf actielijnen.

 1. Centraal platform

  Vlaanderen Industrie 4.0 fungeert als centraal platform waar de Vlaamse overheid, de bedrijfsfederaties en de onderzoeksinstellingen elkaar ontmoeten.

 2. Sterke kennisbasis

  Kennisinstellingen en onderzoekscentra voeren met steun van de overheid gericht onderzoek naar geavanceerde concepten voor bedrijven.

 3. Concrete toepassingen

  Het stimuleren van de toepassing van nieuwe technologieën en concepten vormt de essentie van het actieplan. Dat doen we onder meer met industrie 4.0-proeftuinen waar onderzoekers en technici hun expertise ter beschikking stellen aan bedrijven.

 4. Betere omgevingsvoorwaarden

  Naast de centrale thema’s werk en opleiding, levert de overheid ook inspanningen om belemmerende factoren op het vlak van wetgeving, standaarden en infrastructuur weg te werken.

 5. Internationale samenwerking

  We laten Vlaamse maakbedrijven zo veel mogelijk profiteren van internationale steunprogramma’s door samenwerking over de grenzen heen aan te moedigen én te faciliteren.